306 Saliga de som ifrån världens öden

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Redaktörer: Per Olof Nisse, Inger Selander, Hans Bernskiöld
Förlagsort: Visby
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Wessmans musikförlag
Moderpublikationens namn: Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 2. Psalmerna 205-420
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 263
Artikelns sista sida, sidnummer: 263
ISBN: 978-91-87710-52-0


Abstrakt

Psalmernas
väg är ett kommentarverk till Den svenska psalmboken. Denna
representerar med sina psalmer en viktig kulturtradition i Sverige.
Genom de 325 första psalmerna manifesteras också en för kristenheten
unik ekumeniskt samverkan mellan landets kristna samfund. De psalmer som
tas upp i detta band av Psalmernas väg återfinns därför inte bara i Den
svenska psalmboken utan också i Psalmer och sånger, Segertoner samt
Frälsningsarméns sångbok.

Behovet av ett kommentarverk av detta
slag har sedan länge påtalats av forskare, av präster och musiker och av
enskilda för fördjupad kunskap och förståelse av psalmerna.

Kommentarerna
i Psalmernas väg inleds med en beskrivning av respektive psalms
tillkomst och historia kompletterad med en tolkning av psalmens text. I
musikkommentarerna placeras psalmernas melodier och sättningar in i sitt
musikhistoriska och kulturella sammanhang.

Huvudförfattare är
Per Olof Nisser, TD, f.d. domprost i Linköping, ledare för projektet,
Inger Selander, FD, docent i litteraturvetenskap och Hans Bernskiöld,
FD, musikforskare.


Nyckelord

Hymnologi, Psalmer

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:45