Environmental Policies in the Baltic Sea Region

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Sofie Hermanson, Marko Joas, Maria Jokela
Redaktörer: Nikolaus Werz, Martin Koschkar, Jan Müller
Förlagsort: Rostock
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Universität Rostock Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften
Moderpublikationens namn: Mecklenburg-Vorpommern 2016 und der Ostseeraum
Seriens namn: Rostocker Informationen zu Politik und Verwaltung
Nummer i serien: 39
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 66
ISBN: 978-3-86009-463-1
ISSN: 0947-3025

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:33