Psychosocial Maladjustment at Student and Classroom Level as Indicators of Peer Victimization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Söderberg, Johan Korhonen, Kaj Björkqvist
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Violence and Victims
Tidskriftsakronym: Violence Vict
Volym: 32
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 842
Artikelns sista sida, sidnummer: 857
ISSN: 0886-6708
eISSN: 1945-7073


Abstrakt

The purpose of this study was to examine the role of aggressive behavior, anxiety, and peer rejection as multilevel indicators of peer victimization. A cross-sectional sample of 1,115 Finnish 9th grade students nested in 76 classrooms (mean age 15 years) were used to conduct multilevel models. All forms of psychosocial maladjustment, as well as student family economy, were found to predict peer victimization within classrooms. In addition, classrooms with more aggressive behavior and a higher proportion of rejected students suffered more peer victimization, beyond compositional effects of aggressive and rejected students being victimized.

Senast uppdaterad 2019-17-08 vid 07:10