Does social capital enhance political participation of older adults? A multi-level analysis of older Finns and Swedes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist, Wouter Steenbeek, Gunborg Jakobsson
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of International and Comparative Social Policy
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 234
Artikelns sista sida, sidnummer: 254
eISSN: 2169-978X

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 04:28