Edward Westermarck at the Academy of Åbo, 1918-32

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Redaktörer: David Shankland
Förlagsort: London; Canon Pyon
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Sean Kingston Publishing
Moderpublikationens namn: Westermarck
Seriens namn: Occasional Paper of the Royal Anthropological Institute
Nummer i serien: 44
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 66
ISBN: 978-1-907774-31-7

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:32