Antifascismen i Norden. Ett nytt forskningsfält

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Förläggare: Historiska föreningen i Finland
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 102
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 16


Nyckelord

Denmark, Nordic countries, Norway, Politics, Sweden

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:02