Serum Vitamin B12 Levels and Incidence of Tapeworm Anemia in a Population Heavily Infected with Diphyllobothrium Latum

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: NYBERG W, BONSDORFF BV, SAARNI M, GRASBECK R
Förläggare: AMER SOC NUTRITION-ASN
Publiceringsår: 1961
Tidskrift: American Journal of Clinical Nutrition
Tidskriftsakronym: AM J CLIN NUTR
Volym: 9
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 606
Artikelns sista sida, sidnummer: 612
Antal sidor: 1
ISSN: 0002-9165

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:29