The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: D. Dziga, A. Maksylewicz, M. Maroszek, A. Budzynska, A. Kozak, J. Rosinska, A. Napiorkowska-Krzebietke, M. Toporowska, M. Grabowska, A. Kozak, J. Rosinska, J. Meriluoto
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ecotoxicology and Environmental Safety
Volym: 145
Artikelns första sida, sidnummer: 420
Artikelns sista sida, sidnummer: 430
eISSN: 1090-2414

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:56