Reply to the Comment on "Melanisation of Aspergillus terreus - Is butyrolactone I involved in the regulation of both DOPA and DHN types of pigments in submerged culture? Microorganisms 2017, 5, 22”

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: E. K. Palonen, S. Raina, A. Brandt, J. Meriluoto, T. Keshavarz, J. Soini
Förläggare: MDPI AG
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Microorganisms
Volym: 5
Nummer: 3
eISSN: 2076-2607

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:21