Cyanobacterial diversity and toxicity of biocrusts from the Caspian Lowland loess deposits, North Iran

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Dulić, J. Meriluoto, T. Palanački Malešević, V. Gajić, T. Važić, N. Tokodi, I. Obreht, B. Kostić, P. Kosijer, F. Khormali, Z. Svirčev
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Quaternary International
Volym: 429
Artikelns första sida, sidnummer: 74
Artikelns sista sida, sidnummer: 85
eISSN: 1873-4553

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 06:14