Microcystin accumulation and potential effects on antioxidant capacity of leaves and fruits of Capsicum annuum

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: D. Drobac, N. Tokodi, B. Kiprovski, D. Malenčić, T. Važić, S. Nybom, J. Meriluoto, Z. Svirčev
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues
Volym: 80
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 154

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:04