Proofs and Refutations in Invariant-Based Programming

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Eriksson, Masoumeh Parsa, Ralph-Johan Back
Redaktörer: Albert E, Sekerinski E
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 11th International Conference on Integrated Formal Methods (iFM2014)
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 8739
Artikelns första sida, sidnummer: 189
Artikelns sista sida, sidnummer: 204
ISBN: 978-3-319-10180-4
eISBN: 978-3-319-10181-1
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:27