Drift algae reduce foraging efficiency of juvenile flatfish

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordström M, Booth DM
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Journal of Sea Research
Volym: 58
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 335
Artikelns sista sida, sidnummer: 341

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:47