The impact of infauna (Nereis diversicolor and Saduria entomon) on the redistribution and biomass of macroalgae on marine soft bottoms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordström M, Bonsdorff E, Salovius S
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volym: 333
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 58
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:06