Administrative Detention of Migrants in the District Court of Helsinki

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aleksi Seilonen, Magdalena Kmak
Förläggare: Helsinki Unoversity
Förlagsort: University of Helsinki
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 70


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 08:54