Limits of Sovereignty?: Rethinking the Conflict between Human Rights and Immigration in the European Union

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magdalena Kmak
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Finnish Yearbook of International Law
Volym: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 82


Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:57