Fräsig grammatik

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 15


Abstrakt

Recension av Sara Lövestam: Grejen med substantiv och pronomen. Piratförlaget 2017.


Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 05:02