Formal Transformation of Platform Independent Models into Platform Specific Models

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Mats Neovius, Ian Oliver, Marina Waldén
Redaktörer: Julliand J, Kouchnarenko O
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: B 2007: Formal Specification and Development in B, 7th International Conference of B Users, Besancon, France, January 7-19, 2007, Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 4355
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 200
ISBN: 978-3-540-68760-3
eISBN: 978-3-540-68761-0
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:13