On the relationship between power and exponential transformations for positive signomial functions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lundell A, Westerlund T
Förläggare: Reed Business Information Spa
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Icp -Milano-
Volym: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 196

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 02:53