Determination of lignin content in pressurised hot water extracts using different lignin determination methods

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Risto Korpinen, Andrey Pranovich, Stefan Willför
Redaktörer: Valtteri Mäkelä
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2012
Förläggare: University of Helsinki
Moderpublikationens namn: EWLP 2012 : 12th European Workshop on Lignocellulosic and Pulp : Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 322
Artikelns sista sida, sidnummer: 325
ISBN: 978-952-10-8187-3


Abstrakt

Different conventional lignin determination methods have been applied to hemicellulose-rich extracts from spruce and birch obtained by pressurised hot-water extraction and subsequent membrane ultrafiltration. Mass balances of the overall processes were calculated in respect to dry solids content and lignin content. The different lignin determination methods were evaluated according to the lignin mass balances obtained by the applied methods. The amount of lignin in the raw extracts and filtrates varied significantly depending on the used method. Nevertheless, the
lignin mass balance calculations yielded similar results in general.

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:22