Efficient Assembly of Sparse Matrices Using Hashing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Aspnäs, Artur Signell, Jan Westerholm
Redaktörer: Bo K, Elmroth E, Dongarra J, Wasniewski J
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Proceedings of PARA 2006, Applied Parallel Computing, State of the Art in Scientific Computing
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 4699
Volym: 4699
Artikelns första sida, sidnummer: 900
Artikelns sista sida, sidnummer: 907
ISBN: 978-3-540-75754-2
eISBN: 978-3-540-75755-9
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:11