Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Editors: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Publisher: Verbum
Place: Stockholm
Publication year: 2009
Publisher: Verbum Förlag AB, Verbum
Book title: Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad
Start page: 289
End page: 316
ISBN: 978-91-526-3267-3

Last updated on 2020-03-08 at 05:41