Men's emotional inexpressivity: advertising for psychotropic drugs in Scandinavian medical journals

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Heikell, Elianne Riska
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Volym: 21
Nummer: English Suppl.
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 62

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:46