Kyrkohistorisk historiebruksforskning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carola Nordbäck
Editors: Urban Claesson, Sinikka Neuhaus
Place: Göteborg
Publication year: 2014
Publisher: Makadam
Book title: Minne och möjlighet : kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism
Title of series: Forskning för kyrkan
Number in series: 22
Start page: 14
End page: 43
ISBN: 9789170611551
ISSN: 1652-8581

Last updated on 2020-28-01 at 05:57