Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ludvig Forsman
Redaktörer: Solveig Sjöberg-Pietarinen, Martti Puhakka
Förläggare: Åbo museicentral
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Aiboland − Åboland. Samarbete över havet
Seriens namn: Åbo museicentrals publikationer
Nummer i serien: 71
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 127
ISBN: 978-951-595-180-9
ISSN: 1797-9633


Nyckelord

Aiboland, dialekter, Åboland

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:44