Tempo-oxidized cellulose fibers and their application in biocomposite films

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camila Honorato
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 06:30