Hypoxia in the Baltic Sea: Biogeochemical cycles, benthic fauna, and management

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Carstensen, D. J. Conley, E. Bonsdorff, B. G. Gustafsson, S. Hietanen, U. Janas, T. Jilbert, A. Maximov, A. Norkko, J. Norkko, D. C. Reed, C. P. Slomp, K. Timmermann, M. Voss
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: AMBIO: A Journal of the Human Environment
Volym: 43
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 36
eISSN: 1654-7209

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 08:20