141 Han på korset

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Redaktörer: Per Olof Nisser, Inger Selander, Hans Bernskiöld
Förlagsort: Visby
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Wessmans musikförlag
Moderpublikationens namn: Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i den Svenska psalmboken
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 373
Artikelns sista sida, sidnummer: 374
ISBN: 978-91-8771-034-6


Abstrakt

Psalmernas väg är ett kommentarverk till Den svenska psalmboken. Denna representerar med sina psalmer en viktig kulturtradition i vårt land. Genom de 325 första psalmerna manifesteras också en för kristenheten unik ekumeniskt samverkan mellan landets kristna samfund. De psalmer som tas upp i detta band av Psalmernas väg återfinns därför inte bara i Den svenska psalmboken utan också i Psalmer och sånger, Segertoner samt Frälsningsarméns sångbok.

Behovet av ett kommentarverk av detta slag har sedan länge påtalats av forskare, av präster och musiker och av enskilda för fördjupad kunskap och förståelse av psalmerna.

Kommentarerna i Psalmernas väg inleds med en beskrivning av respektive psalms tillkomst och historia kompletterad med en tolkning av psalmens text. I musikkommentarerna placeras psalmernas melodier och sättningar in i sitt musikhistoriska och kulturella sammanhang.

Huvudförfattare är Per Olof Nisser, TD, f.d. domprost i Linköping, ledare för projektet, Inger Selander, FD, docent i litteraturvetenskap och Hans Bernskiöld, FD, musikforskare.


Nyckelord

hymnologi, psalmer

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:18