141 Han på korset

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgitta Sarelin
Editors: Per Olof Nisser, Inger Selander, Hans Bernskiöld
Place: Visby
Publication year: 2014
Publisher: Wessmans musikförlag
Book title: Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i den Svenska psalmboken
Volume number: 1
Start page: 373
End page: 374
ISBN: 978-91-8771-034-6


Abstract

Psalmernas väg är ett kommentarverk till Den svenska psalmboken. Denna representerar med sina psalmer en viktig kulturtradition i vårt land. Genom de 325 första psalmerna manifesteras också en för kristenheten unik ekumeniskt samverkan mellan landets kristna samfund. De psalmer som tas upp i detta band av Psalmernas väg återfinns därför inte bara i Den svenska psalmboken utan också i Psalmer och sånger, Segertoner samt Frälsningsarméns sångbok.

Behovet av ett kommentarverk av detta slag har sedan länge påtalats av forskare, av präster och musiker och av enskilda för fördjupad kunskap och förståelse av psalmerna.

Kommentarerna i Psalmernas väg inleds med en beskrivning av respektive psalms tillkomst och historia kompletterad med en tolkning av psalmens text. I musikkommentarerna placeras psalmernas melodier och sättningar in i sitt musikhistoriska och kulturella sammanhang.

Huvudförfattare är Per Olof Nisser, TD, f.d. domprost i Linköping, ledare för projektet, Inger Selander, FD, docent i litteraturvetenskap och Hans Bernskiöld, FD, musikforskare.


Keywords

hymnologi, psalmer

Last updated on 2020-19-09 at 06:18