De finländska militärprästerna och krigspropagandan 1941-1944

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: André Swanström
Place: Åbo
Publication year: 2014
Publisher: Åbo Akademis förlag
Title of series: Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Number in series: 46
ISBN: 978-952-12-3017-2
ISSN: 0355-6069

Last updated on 2020-01-06 at 03:17