Paper substrate for printed functionality

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger Bollström, Martti Toivakka
Redaktörer: Stephen J. l'Anson
Förläggare: The Pulp and Paper Fundamental Research Society
Förlagsort: Bury, Lancashire
Publiceringsår: 2013
Förläggare: The Pulp and Paper Fundamental Research Society
Moderpublikationens namn: Transactions of the 15th fundamental research symposium
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 945
Artikelns sista sida, sidnummer: 966
ISBN: 978-0-9926163-0-4

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 09:38