Upplysta präster och döpta judar. Judisk samhällsintegration i Finland i början av 1800-talet.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 28


Nyckelord

church history, Finland, judar, judendom, Kyrkohistoria

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:41