Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Lageröf Nilsson
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
Volym: 2

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:48