Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulrika Lageröf Nilsson
Publication year: 2014
Journal: Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
Volume number: 2

Last updated on 2020-29-05 at 06:12