Provets konstruktion och statistiska egenskaper

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Korhonen
Redaktörer: Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, Kjell Staffans
Förläggare: Lärum
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Lärum
Moderpublikationens namn: Frida och djuren. Kartläggning av läsförståelse i åk 2. Lärarhandledning
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 27
ISBN: 978-951-8976-63-2


Nyckelord

assessment, reading comprehension

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:30