Jag tror nästan: [Rec. av] Pasi Enges "Minä melkein uskon".

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo (Turku)
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 105
Artikelns sista sida, sidnummer: 106

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:12