[Rec. av] Sigurd Kvaerndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet.
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 176

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:36