The Worry about Trust

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Redaktörer: Richard H.R. Harper
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Cambridge University Press
Moderpublikationens namn: Trust, Computing, and Society
Artikelns första sida, sidnummer: 120
Artikelns sista sida, sidnummer: 142
ISBN: 978-1-107-03847-9

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 04:37