Greed and work in Finland-Swedish folklore

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: The Donner institute for research in religious and cultural history
Förlagsort: Åbo (Turku)
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Approaching Religion
Tidskriftsakronym: AR
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 66
Artikelns sista sida, sidnummer: 72
eISSN: 1799-3121

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 02:53