Contract-Based Verification of MATLAB and Simulink Matrix-Manipulating Code

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonatan Wiik, Pontus Boström
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3053-0

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:47