MATERA - An Integrated Framework for Model-Based Testing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Abbors F, Bäcklund A, Truscan D
Redaktörer: Roy S, Brandon E, Jonathan S
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2010
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 7th Workshop on System Testing and Validation (STV10)
Artikelns första sida, sidnummer: 321
Artikelns sista sida, sidnummer: 328

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 05:15