Effect of partial crystallization on the thermal, optical, structural and Er3+ luminescence properties of silicate glasses

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonathan Massera, Benjamin Sevrette, Laeticia Petit, Joona Koponen, Björn Törngren, Benoit Glorieux, Leena Hupa, Mikko Hupa
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Materials Chemistry and Physics
Volym: 147
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1099
Artikelns sista sida, sidnummer: 1109

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 03:12