Introduction to early algebra in Estonia, Finland and Sweden – some distinctive features identified in textbooks for Grades 1-3

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Hemmi, Madis Lepik, Lars Madej, Kajsa Bråting, Joakim Smedlund
Redaktörer: Uffe Thomas Jankvist, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Michiel Veldhuis
Förlagsort: Netherlands
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education
Artikelns första sida, sidnummer: 2039
Artikelns sista sida, sidnummer: 2046
ISBN: 978-90-73346-75-8


Nyckelord

mathematics and science education

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:26