NBCZone: Universal three-dimensional construction of eleven amino acids near the catalytic nucleophile and base in the superfamily of (chymo)trypsin-like serine fold proteases

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexander I. Denesyuk, Mark S. Johnson, Outi M.H. Salo-Ahen, Vladimir N. Uversky, Konstantin Denessiouk
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: International Journal of Biological Macromolecules
Volym: 153
Artikelns första sida, sidnummer: 399
Artikelns sista sida, sidnummer: 411


Nyckelord

Catalytic triad, Chymo)trypsin-like proteases, Structural framework, Structural motif

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 03:24