Realization of Benefits from Best Value Approach by Proper Utilization of Expertise in Infrastructure Projects

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lashand Sivathasan Nadarajah, Magnus Hellström, Gøril Hannås
Redaktörer: Panuwatwanich, Kriengsak, Ko, Chien-Ho
Förlagsort: Singapore
Publiceringsår: 2020
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: The 10th International Conference on Engineering, Project, and Production Management
Seriens namn: Lecture Notes in Mechanical Engineering
Artikelns första sida, sidnummer: 321
Artikelns sista sida, sidnummer: 330
ISBN: 978-981-15-1909-3
eISBN: 978-981-15-1910-9

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 02:56