Ett manifest för leken [Recension av Pija Lindenbaum Vi måste till jobbet]

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: MIa Österlund
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Opsis barnkultur
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 43


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:14