Sentrale kompetanseområder i avansert klinisk sykepleie

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisbeth Fagerström
Redaktörer: Lisbeth Fagerström
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Gyldendal
Moderpublikationens namn: Avansert klinisk sykepleie
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 138
ISBN: 978-82-05-49977-5

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:09