Irrationell, hopplös och långsam, men en resurs ett demokratiskt samhälle inte kan vara utan. Om kommunalpolitikens komplexa dynamik

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Siv Sandberg
Publication year: 2019
Journal: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Issue number: 3
Start page: 40
End page: 41

Last updated on 2020-05-06 at 03:58