Från maskin och metafor till identitet och funktionalitet: Kulturvetenskapliga perspektiv på kropp

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
Publication year: 2019
Volume number: 98
Start page: 1
End page: 8

Last updated on 2020-25-05 at 05:42