De nordiske kommunalreformer ; nationale reformstrategier i Danmark, Norge og Finland

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marie Kjærgaard, Kurt Houlberg, Jens Blom-Hansen, Signy Irene Vabo, Siv Sandberg
Publisher: VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Place: Köbenhavn
Publication year: 2020
Start page: 1
End page: 76
eISBN: 978-87-7119-749-5


Abstract

Kommunalreformen i 2007 førte til flere kommunesammenlægninger og større omlægninger end de fleste øvrige nordiske kommunalreformer i de seneste 20 år. En målrettet strategisk adfærd hos de nationale politikere og embedsmænd kan have haft betydning for, at den danske kommunalreform blev så omfattende. Det viser VIVEs evaluering af tre nordiske kommunalreformer


Documents


Last updated on 2020-25-05 at 03:17